Odszkodowanie za wypadek drogowy

0
722

Nieubezpieczony kierowca – Niestety, rośnie liczba osób, które prowadzą samochód bez ubezpieczenia samochodu, przeglądu technicznego, a w niektórych przypadkach prawa jazdy. W Wielkiej Brytanii istnieje organizacja o nazwie MIB (nie noszą czarnych garniturów), która oznacza „Biuro Ubezpieczycieli Motoryzacyjnych”, które zajmuje się wypłacaniem roszczeń wobec nieubezpieczonych kierowców. Zostało to stworzone, aby zaoferować ofiarom nieubezpieczonych kierowców sposób na uzyskanie roszczenia odszkodowawczego z tytułu wypadku na drodze, które można następnie odzyskać od nieubezpieczonych.
Nieubezpieczony kierowca – Ubezpieczenie nieubezpieczonego kierowcy to termin używany, gdy limit polisy drugiego pojazdu jest niewystarczający do zapłaty za wszystkie szkody.
Pod warunkiem posiadania standardowej polisy, Twoja własna firma ubezpieczeniowa może zapłacić za szkody w twoim pojeździe spowodowane przez; każda osoba lub organizacja, która nie posiadała ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w chwili wypadku. Każda osoba lub organizacja, która w momencie wypadku miała odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ale z jakiegoś powodu firma wystawiająca ubezpieczenie zaprzecza, że ​​ich polisa zapewnia ubezpieczenie od straty. Każda osoba lub organizacja, która nie posiadała wystarczającego ubezpieczenia, aby w pełni pokryć szkody. Jeśli masz tylko podstawową polisę, nie masz żadnej ochrony, jeśli twój pojazd zostanie uszkodzony przez nieubezpieczonego lub niedubezpieczonego kierowcę.
Firma ubezpieczeniowa Zła wiara – Niepokój i niepokój to naturalne emocje powstałe, gdy firma ubezpieczeniowa odmawia zapłaty. W wielu okolicznościach może istnieć uzasadniony powód, dla którego ubezpieczyciel nie zapłaci, ale zdarzało się również, że odmowa towarzystwa ubezpieczeniowego została uznana za nieuzasadnioną, niesprawiedliwą i działającą w „złej wierze”. Pod względem prawnym firma ubezpieczeniowa naruszyła umowę.