Ubezpieczenie odszkodowawcze dla pracowników

0
492

Ubezpieczenie odszkodowawcze dla pracowników Ubezpieczenie odszkodowawcze dla pracowników, powszechnie nazywane ubezpieczeniem pracowniczym lub pracowniczym, jest formą ubezpieczenia mającą na celu zapewnienie odszkodowania pracownikom, którzy zostali ranni podczas pracy.

Chociaż szczegóły mogą się znacznie różnić w zależności od planu, plany ubezpieczenia w tej kategorii zazwyczaj przewidują pewną formę wymiany wynagrodzenia, wypłaty i / lub zwrotu kosztów leczenia, rekompensaty za straty ekonomiczne, ewentualnie szkody za ból i cierpienie oraz rozliczenia osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku śmiertelnego wypadku przy pracy.

Biorąc pod uwagę tę szeroką gamę obszarów objętych ubezpieczeniem – obejmujących między innymi kluczowe cechy ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na życie – ubezpieczenie pracowników jest z pewnością jedną z bardziej krytycznych form ubezpieczenia, jakie jednostka może uzyskać. Wiedząc wszystko, co możesz na temat pracowników, możesz zagwarantować, że w razie wypadku przy pracy jesteś objęty ubezpieczeniem. Jeśli nie, możesz znaleźć siebie i swoją rodzinę w trudnej sytuacji. Wszyscy potrzebujemy pieniędzy na opłacenie czynszu i zakup żywności, a uzyskanie odszkodowania za obrażenia w pracy może pomóc Ci w opłaceniu tych potrzeb.

Ubezpieczenie komplementarne pracowników jest zwykle kojarzone historycznie ze związkami zawodowymi lub zawodowymi i często jest wynikiem skoordynowanych kampanii mających na celu uzyskanie ochrony członków związków zawodowych. Zwolennicy pracowników wymieniają poprawę warunków pracy, wsparcie ekonomiczne dla pracowników oraz siatkę bezpieczeństwa zapewnianą przez ubezpieczenie, jako kluczowe korzyści z pracowników. Krytycy tego rodzaju ubezpieczenia podają zwiększone koszty dla pracodawców i potencjalne naruszenie praw pracowniczych do samodzielnego dochodzenia odszkodowania. Innym często podnoszonym problemem jest możliwość przeniesienia części amerykańskich firm lub nawet całych firm na obszary z luźniejszymi przepisami prawa pracowniczego. Jednak w Stanach Zjednoczonych przepisy prawa pracowniczego są prawie uniwersalne i prawie wszyscy pracodawcy muszą mieć ubezpieczenie w jakiejś formie dla swoich pracowników.

Zbiór przepisów regulujących ubezpieczenie pracownicze stał się niezwykle złożony i różni się w zależności od stanu. Na przykład w wielu stanach nielegalne jest zwalnianie pracownika z powodu zgłoszenia roszczenia lub zgłoszenia szkody w miejscu pracy. Nie jest to jednak nielegalne we wszystkich stanach. I podczas gdy większość stanów nie pozwala pracodawcom odmawiać zatrudnienia na podstawie roszczeń poprzednich pracowników, pracodawcy mogą sprawdzać komercyjnie prowadzoną bazę roszczeń, system, który może być potencjalnie nadużywany przez nieetycznych pracodawców.

Ponieważ do nadużycia systemu doszło także po stronie pracowników, obowiązują sztywne grzywny i inne kary prawne dla osób, które składają fałszywe roszczenia o świadczenia pracownicze. Podczas gdy historie o rzekomo rannych pracownikach angażujących się w wymagające fizycznie czynności są powszechne, istnieje niewiele twardych danych wskazujących, jaki procent ewentualnych roszczeń zgłaszanych co roku jest rzeczywiście fałszywy.

Intensywne dochodzenie prowadzone przez pracodawców, w tym taktyki, takie jak potajemne nagrywanie wideo osób roszczących udział w aktywności fizycznej, również niewątpliwie pomogło zmniejszyć liczbę fałszywych roszczeń. Z pewnością ogromna większość zgłaszanych roszczeń wynika z uzasadnionych, nieuniknionych obrażeń w miejscu pracy.